Facebook Marketing là một kênh marketing online

Facebook Marketing là gì?

Để biết Facebook Marketing là gì? Thì trước hết cần nhìn qua những con số thống kê: Tổng số người dùng Facebook tính đến năm 2018 là 3,3 tỷ người chiếm 43% dân số thế giới  (Nếu Facebook là một quốc gia thì đây chính là quốc gia đông dân nhất thế giới). Việt Nam…