Tại sao quảng cáo Facebook không được duyệt

Tại sao quảng cáo Facebook không được duyệt?

Có thể rất nhiều lần khi bạn triển khai một chiến dịch quảng cáo Facebook; nhưng không được duyệt. Facebook thường gợi ý một số vấn đề vi phạm chính sách. Dựa vào đó, bạn có thể điều chỉnh nội dung; hình ảnh… sao cho phù hợp để bài quảng cáo có thể được phê…