15 Bước triển khai Facebook Lead Ads

Facebook Lead Ads là cách thức quảng cáo xuất hiện trên newsfeed và story của người dùng trên Facebook cũng như Instagram. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể thu thập thông tin liên hệ của họ; như địa chỉ email, số điện thoại trên chính nền tảng mà không cần phải điều hướng sang trang…