Make A Tet. Make Tiktoks

TikTok tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến “Make A Tet. Make TikToks.”

Buổi tọa đàm trực tuyến “Make A Tet. Make TikToks.” do đội ngũ TikTok For Business tổ chức vào Ngày 20/10/2020 lúc 10:00 – 11:00 sáng. Chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, TikTok đã trở thành trào lưu rộng khắp thế giới. Nhiều chiến dịch truyền thông công phu, ấn tượng của các doanh nghiệp và nhãn…